APPLICATION FORM FOR THE POSITION

SPECJALISTA DS. SEO I GOOGLE ADS

Candidate information

Contact information

Pytania rekrutacyjne

Dodatkowe pytania pozwolą na skrócenie procesu rekrutacji.

Od kiedy możemy nawiązać współpracę?

Określ jak długo zajmujesz się zadaniami związanymi z SEO

Określ jak długo zajmujesz się zadaniami związanymi z Google Ads

Znajomość SEO i Google Ads

Jaki Twoim zdaniem jest Twój aktualny poziom znajomości zagadnienia?

SEO

bardzo słabo
poziom mistrzowski

Google Ads

bardzo słabo
poziom mistrzowski

Czy biegle posługujesz się językiem polskim?

ZADANIE REKRUTACYJNE

Masz 96 000 zł netto na działania marketingowe. Przedstaw proszę strategię obecności w wyszukiwarce Google (SEM i SEO) z podziałem na kwartały. Zadanie wykonaj tak, aby osiągnąć jak największą efektywność w realizacji celów biznesowych firmy.

Consents